Ωρολόγιο Πρόγραμμα

 

Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου

Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

 Σχολικό έτος: 2016-2017 

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

07.00 – 08.00

60'

Πρωινή ζώνη

08.00 – 08.10

10΄

Υποδοχή μαθητών

08.10 – 09:40

90΄

1η διδακτική περίοδος (1η-2η ώρα)

09:40 – 10:00

20΄

διάλειμμα

10:00 – 11:30

90΄

2η διδακτική περίοδος (3η-4η ώρα)

11:30– 11:45

15΄

διάλειμμα

11:45 – 12:25

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25 – 12:35

10΄

διάλειμμα

12.35– 13:15

40΄

6η διδακτική ώρα

ΛΗΞΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

13:15– 13:20

10΄

Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου

στην αίθουσα σίτισης

13:20 – 14:00

35΄

Σίτιση

14:00 – 14:15

15΄

Διάλειμμα

14:15 – 15:00

45΄

Μελέτη-Προετοιμασία

15:00 – 15:15

15΄

Διάλειμμα

15:15 – 16:00

45΄

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου 

 

.....