Δημοτικό Σχολείο Σαρωνίδας
Κεφαλληνίας 28, 190 13
Σαρωνίδα
Τηλ.  22910 53480

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Ωρολόγιο πρόγραμμα

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄

Β΄

Γ΄

Δ΄

Ε΄

Στ΄

1.

Θρησκευτικά

-

-

2

2

1

1

2.

Γλώσσα

9

9

8

8

7

7

3.

Μαθηματικά

5

5

4

4

4

4

4.

Ιστορία

-

-

2

2

2

2

5.

Μελέτη Περιβάλλοντος

4

4

2

2

-

-

6.

Γεωγραφία

-

-

-

-

2

2

7.

Φυσικά

-

-

-

-

3

3

8.

Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή

-

-

-

-

1

1

9.

Αισθητική Αγωγή

     -Εικαστικά

     -Μουσική

     -Θεατρική Αγωγή

 

2

1

1

 

2

1

1

 

1

1

1

 

1

1

1

 

1

1

-

 

1

1

-

10.

Φυσική Αγωγή

3

3

3

3

2

2

11.

Αγγλικά

1

1

3

3

3

3

12.

Eυέλικτη Ζώνη - Βιωματικές Δράσεις

3

3

2

2

-

-

13.

2η Ξένη Γλώσσα

 

 

 

 

2

2

14.

Τ.Π.Ε.

1

1

1

1

1

1

 

ΣΥΝΟΛΟ

30

30

30

30

30

30

 

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

07.15-08.00

45'

Προαιρετική Πρωινή Ζώνη

08.00-08.15

15'

Υποδοχή μαθητών

08.15-09.40

85'

1η διδακτική περίοδος (1η διδακτική ώρα 45'-2η διδακτική ώρα 40')

09.40-10.00

20'

Διάλειμμα

10.00-11.30

90'

2η διδακτική περίοδος

11.30-11.45

15'

Διάλειμμα

11.45-12.25

40'

5η διδακτική ώρα

12.25-12.35

10'

Διάλειμμα

12.35-13.15

40'

6η διδακτική ώρα (Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

 

 

 Ολοήμερο

13.15-13.20

5'

Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13.20-14.00

40'

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος - Σίτιση - Χαλάρωση

14.00-14.15

15'

Διάλειμμα

14.15-15.00

45'

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος Μελέτη - Προετοιμασία

15.00-15.15

15'

Διάλειμμα

15.15-16.00

45'

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)