Δημοτικό Σχολείο Σαρωνίδας
Κεφαλληνίας 28, 190 13
Σαρωνίδα
Τηλ.  22910 53480

Προσωπικό

Εκπαιδευτικοί Δημοτικού Σχολείου Σαρωνίδας

                                                             

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΔΑΣΚΑΛΟΙ

 

Παπαγεωργίου Αθανάσιος

Δάσκαλος

Διευθυντής

Τσιάπου  Αθ.

Δασκάλα

A'   τάξη

Ραπτοπούλου  Σ.

Δασκάλα

Β'   τάξη

Αραμπατζίδου Χ.Λ.

Δασκάλα

Γ'   τάξη

Γαμβρέλης Αν.

Δάσκαλος

Δ'   τάξη

Γκόλφη Α.

Δασκάλα

Ε'  τάξη

Μασσαρά Α.

Δασκάλα

Στ τάξη

Αυγερίου Δ.

Δασκάλα

Στ2   τάξη

Καρβουνά Θ.

Δασκάλα

Τμήμα Ένταξης

                                                       ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ                             

Ραμάκη K.

Φυσικής  Αγωγής

Παπαϊωάννου Μ.

Αγγλικών

Αλιπράντη  Ζ.

Γαλλικών

Πάλλη Β.

Γερμανικών

 Ντάφη Θ.

Μουσικής

Καλογερίας Α.

Εικαστικών

Κουβίδη Μ.

Θεατρικής  Αγωγής

Μεντζελοπούλου Γ.

Πληροφορικής (ΤΠΕ)