Δημοτικό Σχολείο Σαρωνίδας
Κεφαλληνίας 28, 190 13
Σαρωνίδα
Τηλ.  22910 53480

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΤΩΝ Η/Υ

Μετά από προσπάθειες του σχολείου μας για αναβάθμιση του εξοπλισμού στο εργαστήριο πληροφορικής, εγκαταστάθηκαν σύγχρονοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Αυτό έγινε εφικτό, χάρη στην υποστήριξη και την ευγενική χορηγία του κου. Μαρτίνου, ο οποίος μερίμνησε στο παρελθόν για την τοποθέτηση διαδραστικών πινάκων σε κάθε αίθουσα. Πλέον, έχει αντικατασταθεί ο πεπαλαιωμένος και μη λειτουργικός εξοπλισμός με πλήρως εκσυγχρονισμένα μέσα διδασκαλίας και μάθησης των ΤΠΕ.