Δημοτικό Σχολείο Σαρωνίδας
Κεφαλληνίας 28, 190 13
Σαρωνίδα
Τηλ.  22910 53480

Εγγραφές μαθητών στην Α' Δημοτικού για το σχ. έτος 2019-20

Οι εγγραφές μαθητών (γεννηθέντες από 1/1/2013 έως 31/12/2013) θα πραγματοποιηθούν από 6 έως 20 Μαΐου 2019.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό γέννησης από την υπηρεσία. Προσκομίζετε μόνο εάν έχετε πρόσφατο.

2. Επίδειξη βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού ή άλλου εγγράφου στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Αποδεικτικό στοιχείο Διεύθυνσης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΚΟ, Μισθωτήριο Συμβόλαιο, Συμβόλαιο Ιδιοκτησίας)*

*Επιλέγετε ένα από τα παραπάνω.

4. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.